Akamonkai အေၾကာင္း

ေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္

Akamonkai Main School

Akamonkai ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမွာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕႐ွိ အႀကီးဆံုး ဂ်ပန္စာေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ယခုလက္႐ွိ ႏိုင္ငံေပါင္း၈၀ေက်ာ္မွ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားေပါင္း၁၈၀၀ေလာက္ ေက်ာင္းတက္ေနပါသည္။ရန္ကုန္တြင္လည္း Branchတစ္ခုအေနနဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခြင့္လိုင္စင္ရ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆရာ/ဆရာမမ်ား မွေက်ာင္းသားမ်ား၏ တိုးတက္ေရးကိုရည္သန္၍ ေႏြးေထြးစြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

Akamonkai yangon School

ဒီေက်ာင္းသည္ တိုက်ိဳမွာရွိေသာ Akamonkai ေက်ာင္းမွ ဂ်ပန္စာသင္ဆရာမ်ားကိုတိုက္ရိုက္ခန္႕အပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ပန္စာသည္ အေျခခံမွေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဖို႔ ဆိုတာကတအားအေရးႀကီးပါတယ္။ စသင္ဖို႔တို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔တို႔ အတြက္ ဂ်ပန္စာကိုေလ့လာတဲ့လူငယ္လူရြယ္ေတြဟာတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုတိုးလာပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ဂ်ပန္စာသင္ ဆရာ ဆရာမအင္အားမလံုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခြင့္လိုင္စင္ မ႐ွိေသာ ဆရာေတြသင္ေသာဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားလည္းလည္းအမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ အဲ့ဒီရလဒ္ေတြအေနနဲ႔ ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက်က် နားမလည္ပဲ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္းွ႐ွိ ပါတယ္။ Akamonkai မွာေတာ့ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခြင့္လိုင္စင္ရ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆရာဆရာမ်ား က ဂ်ပန္မွာ႐ွိေသာ ဂ်ပန္စာေက်ာင္းႏွင့္တန္းတူ ဂ်ပန္စာကိုအေျခခံမွစတင္၍ေသေသခ်ာခ်ာသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ေက်ာင္းတက္ရတာႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏အိပ္မက္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားေပးေနသလို ကုမၸဏီတုိင္းကလိုခ်င္ေနေသာလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္းလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏိုင္ေအာင္အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးစားေပးေနျခင္းမွာ Akamonkai ေက်ာင္းရဲ့ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  1. Basci 1
  2. Basic 2
  3. Intermediate 1
  4. Intermediate 2
  5. Advanced 1
  6. Advanced 2
  7. Examination Preparation course

ဂ်ပန္မွာ သတင္းစာပို႕ေသာအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုလုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္ရမည္႕ Program ျဖင့္သြားမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း။  Scholarship သည္ႏွစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခ၊ အေဆာင္ခ တို႕ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ Weekdays မ်ားတြင္ တေန႕(၄)နာရီ ျဖင့္ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။

ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္လို႕ဆိုတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သင္တန္း။ Weekdays မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ တေန႔ ၄နာရီမွ ၆နာရီခန္႔ ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာေသာသင္တန္း။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွလိုအပ္ေသာ Level အလိုက္ဂ်ပန္စာကိုေလ့လာနိုင္ေသာအတန္း။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွအမွာစကား

လူ႕ဘဝဆိုတာေလ့လာျခင္းျဖင့္စတင္လာခဲ့တာပါ။ လက္မေလ်ာ့ဘူး။ အိပ္မက္ေတြအေကာင္အထည္ေပၚျပီ။ ဂ်ပန္စာပညာေရးႏွင့္အတူ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္တြင္ အသစ္အသစ္ေသာေရြးျခယ္စရာေတြ အိပ္မက္ေတြကိုဆုပ္ကိုင္ထားေသာသူမ်ားကိုကၽြန္ုပ္မွစိတ္ေရာကိုယ္ပါေထာက္ပံ့ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္တိုးတက္မႈအတြက္စိတ္ရင္းျဖင့္ႀကိဳးပမ္းအာထုတ္သြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႕လည္းစိတ္ရင္းျဖင့္ႀကိဳးစားေလ့လာသြားၾကပါခင္ဗ်ာ။ေက်ာင္းသားမ်ား၏အိပ္မက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕အတြက္မိသားစုကဲ့သို႔ေသာစိတ္ထားျဖင့္ေနာက္ဆံုးအထိအေထာက္အပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Teachers & Staff

Professional ဂ်ပန္စာသင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခြင့္လိုင္စင္ရ ထူးခၽြန္ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦး၊ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ရ ျပီးထူးခၽြန္ေသာျမန္မာလူမ်ိဳး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွလည္း အလြန္ျမင့္မားေသာ Level မ်ားျဖင့္ အေျခခံမွစတင္၍Level ျမင့္မ်ားအထိ 4 Skills သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ အသံထြက္တို႕ မွန္ကန္ေသာစာလံုးမ်ားႏွင့္ေရးပံုေရးနည္းမ်ား စတာတို႕ကို Native ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ အေျခခံမွစတင္၍ေသေသခ်ာခ်ာသင္ၾကားေပးေနေသာဂ်ပန္စာကိုလာေရာက္ေလ့လာလိုက္ပါ။

ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား

Akamonkai ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္အျမဲတမ္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ဆက္ဆံမႈကိုႏွလံုးသြင္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ျပံဳးေပ်ာ္လိုက္၊ ဝမ္းနည္းလိုက္၊ စိတ္လႈပ္ရွားလိုက္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အတူတူခံစားနားလည္ေပးေသာေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ရည္သန္၍ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ Akamonkai ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း သင္တန္းေတြျပီးဆံုးသြားပါကလည္း မိသားစုကဲ့သို႕ အခ်ိန္မေရြးလာလည္ၾကပါခင္ဗ်ာ။