ဆက္သြယ္ရန္

ဂ်ပန္စာေလ့လာမႈႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး၊ ပညာေတာ္သင္ႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားဗီဇာ၊ ဂ်ပန္၏ဗီဇာအသစ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္ဗီဇာမ်ား စတာတို႕ႏွင့္ပါတ္သတ္၍အခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေက်ာင္းကိုဖုန္း၊ အီးေမလ္းမ်ားျဖင့္သာမက Facebook Messengerမွလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္စာအတန္းသစ္ေတြ ပညာေတာ္သင္စတာတို႕ႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီးUpdate informationေတြကို Facebook တြင္တင္ေပးေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႕ Facebook Page ကိုလည္း Like & Follow ထားဖို႕မေမ့နဲ႕ေနာ္။